Koszty Czynności Notarialnych

Na koszty związane z aktem notarialnym składa się zasadniczo kilka pozycji. Ich zakres i wymiar każdorazowo zależy od charakteru danej czynności.

W ramach kosztów wystąpić mogą:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłaty sądowe
  • taksa notarialna
  • VAT od taksy notarialnej.

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto Kancelarii.

numer rachunku bankowego Kancelarii: 73 1140 2004 0000 3202 8065 0215

NIP: 799 175 13 94

REGON: 387485121

Taksa notarialna Zgierz

Taksa notarialna

Taksa notarialna to wysokość wynagrodzenia notariusza za wykonane czynności notarialne. Stawki taksy notarialnej określa odpowiednie Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości. Wysokość taksy notarialnej określana jest jako procent od wartości rzeczy, co do której wykonywane były czynności notarialne. Aby uzyskać pełna informację na temat wysokości taksy notarialnej, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią.

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne można podzielić na kilka kategorii:

  • taksę notarialną,
  • podatki, które notariusz pobiera jako płatnik,
  • opłaty sądowe.
Notariusz Zgierz Cennik Angelika Kuropatwa
Opłaty sądowe - Notariusz Zgierz Cennik - Angelika Kuropatwa

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe są pobierane przez notariusza w przypadku, gdy w akcie notarialnym będzie widniał zapis, że podlega on opłacie sądowej. Wówczas notariusz zobowiązany jest do pobrania takiej opłaty i uiszczenia jej w sądzie zgodnie z procedurami. Notariusz jest wówczas gwarantem dokonania takiej opłaty.