Poświadczenie notarialne podpisu Zgierz - Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa

Poświadczenie notarialne Zgierz

Notariusz dokonuje różnego rodzaju poświadczeń:
– może poświadczyć własnoręczność podpisu – czynność ta polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza po uprzednim ustaleniu tożsamości osoby składającej podpis,
– może również poświadczyć zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
– może także poświadczyć datę okazania dokumentu,
– może poświadczyć, iż dana osoba w danym dniu pozostawała przy życiu lub w określonym miejscu.

Poświadczenie notarialne dokumentu - cena

Za sporządzenie odpisu, wypisu lub wyciągu dokumentu notariusz pobiera 6zł netto za każdą rozpoczętą stronę. Chcesz poznać dokładną wycenę lub dowiedzieć się więcej?

Poświadczenie notarialne - Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa

Ile kosztuje poświadczenie notarialne?

Cena poświadczeń notarialnych waha się w zależności od tego, czego one dotyczą oraz jak obszerne są dokumenty. Wszystkie opłaty są uregulowane prawnie przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Skontaktuj się, jeśli chcesz wiedzieć więcej o kosztach poświadczeń notarialnych.

Poświadczenie notarialne Zgierz - co zawiera?

Poświadczenie notarialne zawiera zwykle:

  • datę i miejsce sporządzenia poświadczenia,
  • podpis i pieczęć notariusza,
  • oznaczenie kancelarii,
  • może również zawierać dokładną godzinę sporządzenia poświadczenia.
Poświadczenie notarialne Zgierz - Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa
Poświadczenie notarialne Zgierz - Kancelaria Notarialna - notariusz Angelika Kuropatwa

Akt notarialny Zgierz

Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa w Zgierzu oferuje szereg czynności notarialnych skierowanych do różnych grup odbiorców.

Zapraszamy do kontaktu.