oferta

Doręczanie oświadczeń

Spisywanie protokołów

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych​

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów​

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów​