projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz może sporządzić projekt aktów, oświadczeń i innych dokumentów na życzenie Klientów. Dzięki temu można precyzyjniej ustalić szczegóły czynności według woli stron.
Takie działania pozwalają na wcześniejsze udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania, które pojawiają się w trakcie sporządzania pism. Co więcej, można wprowadzać na bieżąco zmiany – zgodnie z wytycznymi obu stron, przed finalnym podpisaniem oświadczeń. Dzięki wstępnym projektom sporządzania oświadczeń, czy dokumentów – notariusz ma możliwość dokładnego ustalenia szczegółów czynności.

W celu przygotowania projektu oświadczeń lub aktów zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

projekty dokumentów - rodzaje

Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa zajmuje się sporządzaniem projektów aktów notarialnych, oświadczeń oraz innych dokumentów, w tym między innymi:

  • umów sprzedaży

  • darowizny

  • umów darowizn i umów o dożywocie,

  • aktów założycielskich spółek prawa handlowego,

  • testamentów, protokołów i aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • umów majątkowych małżeńskich i umów o podziale majątku,

  • innych dokumentów wynikających z przepisów prawa.

Projekt oświadczenia, aktu notarialnego i innego dokumentu

Projekty dokumentów, takich jak oświadczenia czy akty notarialne, sporządzane przez notariusza umożliwiają dokładne ustalenie szczegółów czynności zgodnie z wolą każdej ze stron. Czynności notarialne mogą dotyczyć takich tematów, jak: nieruchomości, małżeństwa, likwidacja lub tworzenie spółek. Coraz częściej strony sporządzania takich dokumentów chciałby znać szczegóły takiego dokumentu. Tym samym lepiej się z nim zaznajomić i uniknąć niepożądanych wątpliwości i dokonania ewentualnych zmian.

projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów krok po kroku

Kontakt z kancelarią

Skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na spotkanie

Spotkanie

Na spotkaniu omówimy szczegóły związane wstępnym projektem oświadczeń, aktów notarialnych lub innych dokumentów

Projekt

Sporządzenie projektu aktu notarialnego, oświadczeń

PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW w Zgierzu

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Angelikę Kuropatwę oferuje pełen zakres usług notarialnych skierowanych do wszystkich grup odbiorców. Jedną z nich jest przygotowanie projektów oświadczeń, aktów notarialnych i innych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu.