sporządzanie wypisów i odpisów

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, stanowi jedną z czynności notarialnych uregulowaną w art. 109- 112 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Wypis posiada moc prawną oryginału. Notariusz może wydać dowolną ilość wypisów aktu notarialnego: stronom aktu, następcom prawnym oraz osobom dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu.

Nasza Kancelaria Notarialna świadczy usługi sporządzania odpisów, wypisów oraz wyciągów dokumentów. Zapraszamy do kontaktu.

Dlaczego warto uzyskać Kopię Aktu Notarialnego?

Uzyskanie kopii aktu notarialnego jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, służy ona jako dowód własności nieruchomości lub aktywów. Może to być przydatne przy ubieganiu się o kredyt, sprzedaży nieruchomości lub rozwiązywaniu sporów prawnych. Po drugie, zapewnia zapis transakcji, który może być przydatny do celów podatkowych i księgowych. Wreszcie, pozwala na przegląd warunków transakcji i upewnienie się, że wszystko jest w porządku.

Wypisy, odpisy i wyciągi

Wypis stanowi dosłowne powtórzenie oryginału, nie zawiera jednak poprawek które zostały naniesione w oryginale. Wypis ma moc prawną oryginału. Odpis natomiast odtwarza wiernie całą treść oryginału aktu notarialnego, natomiast wyciąg tylko jego część. Zgodnie z ustawą notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem dokumentu. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (poprawki, dopiski lub też uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

uzyskanie odpisu, wypisu - krok po kroku

Kontakt z nami

Skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na spotkanie

Spotkanie

Na spotkaniu omówimy szczegóły związane z uzyskaniem dokumentów

Złożenie wniosku

Klient składa wniosek o wydanie wypisu i dokonuje stosownej opłaty

uzyskanie odpisu

Przekazujemy klientowi wypis dokumentów

Sporządzanie odpisów, wypisów koszt

Opłata za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego lub innego dokumentu została określona przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.2013 poz. 237) i wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT)

Skontaktuj się, żeby poznać cennik.

Sporządzanie odpisów, wypisów zgierz

W Kancelarii Notarialnej w Zgierzu prowadzonej przez Angelikę Kuropatwę oferowane są usługi sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu.