Sporządzanie protestów weksli i czeków

W sferze czynności notarialnych powszechne jest sporządzanie protestów weksli i czeków, które są aktami publicznymi umożliwiającymi posiadaczom dochodzenie swoich roszczeń na drodze prawnej. Weksle są rodzajem papieru wartościowego, który zobowiązuje wystawcę do zapłacenia odbiorcy dokładnej kwoty wymienionej w akcie. Dodatkowo istnieją weksle trasowane, w których osoba trzecia jest wyznaczona do zapłacenia określonej kwoty remitentowi. Po podpisaniu dokumentu przez remitenta i trasata, potwierdzają oni swoją bezwarunkową odpowiedzialność za wypełnienie określonych zobowiązań finansowych.

Nasza Kancelaria Notarialna świadczy usługi sporządzania protestów i czeków.. Zapraszamy do kontaktu.

protest wekslowy

Weksel jest prawnie uznanym dokumentem, który gwarantuje zapłatę określonej kwoty pieniężnej odbiorcy. Protest wekslowy natomiast jest aktem publicznym, który zgodnie z art. 85 prawa wekslowego wymaga zachowania formy notarialnej. Protest jest zazwyczaj spowodowany odmową dokonania zapłaty lub odrzuceniem weksla. Jest on wystawiany na odwrocie weksla przez notariusza. Tego rodzaju akt publiczny może zostać umieszczony także na specjalnej karcie przypiętej do oryginalnego dokumentu. Osobą, która może zgłosić kancelarii zamiar oprotestowania weksla, jest wierzyciel, który uiszcza opłatę za czynność notarialną zgodnie z taksą notarialną.

 

Sporządzanie protestów czeków

Czek to papier wartościowy, rodzaj przekazu pieniężnego. Czek jest dokumentem ściśle sformalizowanym, protest czeku natomiast to rodzaj aktu publicznego, dokumentu kierującego konkretne zobowiązania pieniężne, które może być oderwane od przyczyny prawnej. Protest czeku jest sporządzany przez notariusza w formie adnotacji na stronie odwrotnej czeku lub na zupełnie osobnej kartce połączonej z czekiem. Połączenie czeku z kartką powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub też przepisane treścią protestu.

Usługi notarialne krok po kroku

Kontakt z nami

Skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na spotkanie

Spotkanie

Na spotkaniu omówimy szczegóły związane z Twoją sprawą

Spokojna głowa

Współpraca z naszą kancelarią to gwarancja bezpieczeństwa 

 

Sporządzanie protestów weksli i czeków koszt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu ustalenia szczegółów odnośnie danej czynności notarialnej w tym również kosztu sporządzenia protestu weksli oraz czeków.

Skontaktuj się, żeby poznać cennik.

Sporządzanie protestów weksli i czeków zgierz

W Kancelarii Notarialnej w Zgierzu prowadzonej przez Angelikę Kuropatwę zajmujemy się sporządzaniem protestów weksli i czeków.

Zapraszamy do kontaktu.