Doręczanie oświadczeń

Na żądanie strony podejmujemy się doręczenia pisemnych oświadczeń o skutkach prawnych stronie przeciwnej. Strona wnioskująca musi dostarczyć treść oświadczenia, należycie podpisanego własnoręcznie, poprzez ustne oświadczenie, złożenie osobiście lub wysłanie do naszego biura. Zapraszamy do Kancelarii Notarialnej w Zgierzu.

doręczanie oświadczeń - notariusz

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest uprawniony do dokonywania czynności notarialnych polegających na składaniu oświadczeń. Czynność ta polega na złożeniu przez notariusza pisemnego oświadczenia stronie przeciwnej, na żądanie jednej z zaangażowanych stron, które może mieć konsekwencje prawne. Notariusz jest odpowiedzialny za ustalenie, czy oświadczenie ma skutki prawne. Strona żądająca tej usługi może ustnie przedstawić oświadczenie lub dostarczyć jego podpisaną kopię. Ponadto doręczenie oświadczenia musi być zgodne z wytycznymi określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.

Doręczanie oświadczenia - jak przebiega?

Oświadczenie doręczane jest w określony sposób i w wyznaczonym miejscu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi formy doręczania pism procesowych. Po zakończeniu procesu notariusz ma obowiązek odpowiednio udokumentować protokół. Poświadczenie doręczenia wydanego oświadczenia może zawierać odpowiedź strony przeciwnej. Dodatkowo, doręczenie listem poleconym może nastąpić na specjalny wniosek strony. Ta czynność notarialna ma ogromne znaczenie w sprawach takich jak wezwanie dłużnika do zapłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

doręczanie oświadczenia krok po kroku

Kontakt z nami

Skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na spotkanie

Spotkanie

Na spotkaniu omówimy szczegóły związane ze złożeniem oświadczenia

Spokojna głowa

Pewność i gwarancja rzetelnej i profesjonalnej obsługi przez kancelarię.

doręczanie oświadzczenia koszt

Jeśli chodzi o złożenie ustnego oświadczenia do protokołu lub przedłożenie go notariuszowi za stronę przeciwną, najwyższa dopuszczalna opłata wynosi 40 zł wraz z 23% podatkiem VAT. Skontaktuj się, żeby poznać cennik.

Doręczanie Oświadczenia zgierz

W Kancelarii Notarialnej w Zgierzu prowadzonej przez Angelikę Kuropatwę oferowane są usługi notarialne, w tym również doręczanie oświadczeń.

Zapraszamy do kontaktu.